Kliniğimiz tüm radyografik incelemelerde dijital görüntüleme sistemi kullanan İzmir’deki ilk ve tek Veteriner Kliniğidir. Bu amaçla Fuji Prima marka Veteriner amaçlı cihazdan faydalanıyoruz. Dijital röntgenin konvansiyonel röntgenden daha pahalı bir sistem olduğu açıktır.

  

Bu sistemin avantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Dijitalize bir görüntüyü istediğimiz gri tonlarda oluşturabiliriz elde ettiğimiz röntgende istersek kemikleri, istersek yumuşak dokuyu daha iyi gösterecek şekilde görüntüleyebiliriz. Bu özellik konvansiyonel röntgende sıklıkla yapılan teknik yetersizliğe bağlı film tekrarını önler. Böylece hastanın ışın alması önlenir.

Dijitalize görüntü bilgisayar bağlantısı olan her yere hızla gönderilebilir. Bu yolla istenilen merkezle konsültasyon da yapılabilir.

Dijitalizasyon arşiv sistemine de çözüm getirmektedir. Kliniğimiz gibi fazla sayıda röntgen çekilen merkezlerde film arşivine ne kadar geniş alan ayrılırsa ayrılsın kısa sürede yetersiz kalacağı görülmektedir. Radyolojik incelemelerin CD-ROM ve benzeri elektronik ortamlarda saklanabilmesi bu sorunu tümüyle ortadan kaldırmaktadır.

Daha düşük dozda iyonize radyasyon kullanılır, görüntüler üzerinde büyütme, mesafe ,açı ölçme gibi pek çok bilgisayar işlemleri yapılabilir.

Kayıt sistemi dijitalize edildiği için görüntülerin boyutunu istediğimiz kadar küçültebilir, bir çok görüntüyü bir ekranda görebiliriz.