Hekimin herhangi bir cerrahi uygulama yapmadan vücut boşlukları tüp benzeri fiber optik bir cihaz olan endoskop aracılığı ile görüntülenmesidir.

Kliniğimizde 1 adet fleksibl,1 adet rijit endoskop,1 adet sistoskop ve 2 adet video otoskop aracılığıyla hastalarımıza detaylı endoskopik incelemeler ve girişimsel endoskopik müdehaleleri yapabilmekteyiz.

Bu cihazlarla kedi ve köpeklerin:

  • Üst solunum yollarının (Laryngeskopi)
  • Akciğerlerin (Bronkoskopi)
  • Burun boşluğunun (Rhinoskopi)
  • Dış kulak yolunun (Otoskopi)
  • Mide ve barsak sisteminin (Özefagoskopi, Gastroskopi Kolonoskopi)
  • İdrar yollarının (Sistoskopi) endoskopik incelenmelerini yapabilmekteyiz.

Endoskopi ile organ boşluklarını görüntülemenin yanında gerektiğinde histopatolojik ve bakteriyolojik muayeneler için örnekler alabilmekte, yabancı cisimler uzaklaştırılmakta veya tedavi amaçlı girişimlerde bulunmaktayız.