Kliniğimizde kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde, aktif klinik araştırma programlarını ve güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Hastalarımıza en etkili, güvenli, konforlu teşhis ve tedavi seçeneklerini sunmaya çalışıyoruz.


KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ :

 • Öksürük (Özellikle geceleri artan, inatçı)
 • Güç kısa soluk alış veriş, dilde morarma
 • Kalpte üfürümler
 • Kalp atımında ritim bozuklukları
 • Egzersize toleransızlık, erken yorulma
 • Eksersiz sırasında yığılma, bayılma
 • Ödem ve karın boşluğunda sıvı birikimi

Kardiyak sistemin muayenesi, var olabilecek hastalıklar dışında kalp hastalıklarından korunma ile ilgili bilgiler de verir.

Kardiyak muayeneler aynı zamanda anestezi yapılması gereken yaşlı ve düşkün hastalarda da yapılır. Bu muayene sonuçları cerrahi takımının uygun ve güvenli anestezi protokolü belirlemesini ve risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar.


TANI AMAÇLI PROSEDÜRLER

OSKÜLTASYON:

Kalp ve akciğer sesleri hakkında genel bir bilgi edinmek için steteskop aracılığıyla yapılır. Göğsün oskultasyonu normal veya anormal kalp seslerini, kalbin ritmini,atım adedini ve akciğer seslerini muayene etmek amacıyla kullanılır.

Kliniğimizde bu amaçla; 3M Littmann dijital steteskop kullanılarak hastaların kalp ve akciğer sesleri bilgisayara kaydedilir. Ritim bozuklukları ve üfürümler dijital ortamda grafikler yardımı ile tekrar değerlendirilir. Uzun süreli kontrollerde değişiklikler karşılaştırılarak tekrar değerlendirmeler yapılır.

EKG ve HOLTER EKG:

EKG: Kalbin kulakçık ve karıncıklarının,kasılma ve gevşeme evrelerini,kalbin uyarılarının iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

EKG ile kalbin işlevi değerlendirilir. Bu yöntemle:

 • Kalbin ritm ve iletim bozuklukları
 • Kalp duvarı kalınlaşmaları veya boşluklardaki genişlemeler
 • Bazı kalp ilaçlarının etkileri
 • Elektrolit dengesizlikler
 • Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri tespit edilir.

Kliniğimizde, bu amaçla Nihon Kohden Veteriner yorumlu EKG cihazından faydalanıyoruz.
Holter EKG  ile de  hastanın 24 saat EKG kaydı yapılarak değerlendirme yapılır.

EKOKARDİOGRAFİ:

Ses dalgalarından yararlanılarak kalbin ve çevresindeki organların görüntülenmesi amacıyla kullanılan güvenli bir teşhis metodudur.

Bu yöntemle;

 • Kalbin büyüklüğü
 • Duvar kalınlıkları,duvar hareketleri
 • Kapakçıkların konfigürasyonu ve hareketleri
 • Proksimal büyük damarlar
 • Kalp kesesi anormallikleri ve tümörler
 • Kalp içi basınçlar, kalbin kasılması esnasında bir defada fırlattığı kan miktarı tespit edilebilir.

DİJİTAL RÖNTGEN:

Kalbin büyüklüğünü ve şeklini incelemek için dijital röntgenden faydalanıyoruz.Bu inceleme ile kalbin dışında göğüs boşluğundaki diğer organların da incelemeleri yapılabilmektedir. 

Bu amaçla uygun pozisyonda, uygun zamanlamayla elde edilmiş kaliteli  görüntüler dijital ortamda gerekli ölçümleri yapılarak  değerlendirilir. Kalbin akciğerin,soluk borusu ve büyük damarların durumu  incelenerek teşhise varılır.


KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ  (HİPER VE HİPO TANSİYON):

Kan basıncı,kalpten çıkan kan miktarı ve periferal damarların direncine bağlıdır. Kalpten çıkan kan miktarının artması( Kalp atım adedinde artış veya yüksek kan volümü) veya damar direncinin artması ile yüksek tansiyon gelişir.

Yüksek tansiyonla ilişkili bir çok hastalık vardır.

 • Böbrek hastalıkları
 • Böbrek üstü bezinin aşırı salgısı (Hiperadrenokortisizm-Cushing Disease, Pheocromocytoma)
 • Hipertroidizm (Özellikle ileri yaşlı kediler)
 • Kansızlık
 • Yüksek tuz diyeti
 • Şeker hastalığı
 • Karaciğer hastalıkları ve obesite

Yüksek tansiyona bağlı olarak vücutta pek çok problem gelişir.

 • Retinal kanama ve buna bağlı körlük
 • Yüksek göz tansiyonu
 • Beyin kanamaları,bayılmalar,kasılmalar
 • Böbrek hasarı
 • Kalp kası hasarı,özellikle sol kalp kası kalınlaşması
 • Burun kanamaları

Biz kliniğimizde kedi ve köpeklerde kan basıncını iki yöntemle belirliyoruz. Osilometrik yöntem veya doppler kan akım monitörü ile ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz.Bu  imkanlarla şüpheli hastalarımızın düzenli olarak kan basınçlarını kontrol ederek, problemleri tesbit edebiliyor, aynı zamanda tansiyon ilacı kullanan hastalarımızın düzenli kontrollerini yaparak olası komplikasyonların (Düşük tansiyon) önüne geçiyoruz.


BİYOKİMYASAL ANALİZLER

Kanda yapılan testlerle kalbi etkileyebilecek tiroid hormon seviyeleri,böbrek fonksiyonları  gibi testler ve vücudun genel durumunu ifade edecek testler yapılmaktadır. Acil durumlarda kan gazı analizleri, elektrolit seviyeleri ölçülebilmektedir. Orta ve uzun vadede ilaç kullanan hastalarımızın düzenli elektrolit seviyelerini kontrol edilmektedir.  Yine Şüpheli hastalarda Kalp kurdu (Drofilaria İmmitis) hastalığı için serolojik testler uygulanmaktadır. Bu testlerin tümü kliniğimizin kendi bünyesinde yapılmaktadır.

Kalp hastalıklarına spesfik testler (NT, Pro BNP) de geliştirilmekte ve çok yakında kullanımımıza sunulacaklardır. Bu testlerin gelişimini yakından takip etmekteyiz. Bu testler kalp hastalığının varlığını aynı zamanda da şiddetini ifade edeceklerdir.


TEDAVİ

Kalp hastalıklarının tedavisi teşhis edilen hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Biz yaptığımız tedavilerde, hastaya konforlu, güvenli ve uzun süreli bir hayat tanzim etmeyi amaçlıyoruz. Tedavinin odağı hastanın kaliteli bir hayat yaşamasıdır.