Kliniğimizde geniş laboratuvar olanaklarıyla petinizin ihtiyaç duyacağı laboratuvar analizlerinin neredeyse tümünü kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Acil durumlarda hastanın analizlerini 15 dakika gibi kısa sürede sonuçlandırıp, hastaya hızlı bir şekilde teşhis koyuyor ve tedaviye erken başlayabiliyoruz.

Kedi ve köpeklerin kan hücre büyüklükleri insanlardan farklı olduğundan bu testin insan laboratuvarlarında yapılması yanlış sonuçlar verebilmektedir. Biz kliniğimizde Veteriner kullanımı için hazırlanmış cihazlardan faydalanıyoruz.

BİOKİMYASAL ANALİZLER

IDEXX VETTEST 8008, VETSCAN II, HEMAGEN CHEMISTRY ANALIZER 3 Adet Veteriner biyokimya cihazı ve VETSCAN I- STAT Kan gazı analizörü ile karaciğer, böbrek, pankreas ,kas, kemik, kalp gibi ana organlar , elektrolitler ve vücudun genel kondisyonu ile ilgili 30 parametreyi 100 µl kanla 15 dakika içinde ölçebiliyor ve değerlendiriyoruz.


HEMOGRAM

Merkezimizde hemogram için Abacus junior Vet kullanılmaktadır. Bu cihazla eritrosit, hematokrit, hemoglobin, lökosit, granülosit lenfosit, monosit gibi kan hücreleri ile ilgili toplamda 18 parametre ölçülmektedir . Gerekli durumlarda kandan yapılan frotiler boyanarak periferik yayma yapılmakta ve değerlendirilmektedir.


İDRAR ANALİZLERİ

İdrar strip testleri, spektrofotometre ve idrar sedimentinin mikroskobik İnclenmesi ile idrarın renk, ph, protein, keton, şeker, lökosit dansite, kan gibi özelliklerinin yanısıra içindeki hücresel yapıları ve kristalleri de görmüş oluyoruz. Gerekli durumlarda, İdrar sedimentini boyayarak idrarın sitolojik muayenesini gerçekleştiriyoruz.


DERİ KAZINTISI ANALİZLERİ

Deri problemlerinde deri, tüy ve tüy kökleri örneklerinin mikroskobik incelenmesi ile bakteri, mantar ya da paraziter problemlerin tanısı konulur. Gerekli durumlarda deriden alınan numunelerin bakteriyolojik muayeneleri veya özel tekniklerle boyanarak sitolojik muayeneleri yapılarak tanıya ulaşılır.


GAİTA ANALİZLERİ

Dışkının mikroskop altında incelenmesi ile gizli kan, mukus, parazit yumurtası veya patojen mikroorganizmaların araştırılması için yapılır.


SİTOLOJİK MUAYENELER

Kliniğimizde var olan kitlelerden alınmış ince iğne , sürme veya impressyon örnekleri özel tekniklerle boyanmakta ve sitolojik muayeneleri yapılmaktadır.İç organlardaki onkolojik ameliyatlarda da ameliyat esnasında alınan örnekler sitolojik olarak incelenmekte ve buna göre operasyon sınırlarına karar verilmektedir.


MİKROBİYOLOJİ VE SEROLOJİK TESTLER

  • GRAM BOYAMA, KÜLTÜR VE ANTİBİOGRAM
  • MANTAR KULTÜRÜ
  • SEROLOJİ :
    FELİNE INFEKSİYÖZ PERİTONİTİS (FIP) FELİNE LEUKEMİA VİRÜS (FELV), FELİNE İMMUNODİFECİENCY VİRUS(FIV), FELİNE PANLEUKOPENİA VİRÜS, CLAMİDİA , TOXOPLASMA, CANİNE DİSTEMPER VİRÜS(CDV), CANİNE PARVO VİRÜS (CPV) , CANİNE CORONA VİRÜS (CCV) , LEISCHMANIA, EHRILICIA, DROFILARIA(KALP KURDU), GIARDIA, LYME DİSEASE , ANAPLASMA
  • PATOLOJİ (ANLAŞMALI LABORATUVAR)
  • HORMON - KAN İLAÇ DÜZEYİ - UROLITH ANALİZİ (ANLAŞMALI LABORATUVAR)
  • ALERJİ TESTLERİ (YURTDIŞI LABORATUVAR)
  • KUDUZ AŞI TİTRESİ (ANLAŞMALI LABORATUVAR)

Sonuç olarak Pegasos Veteriner bir kısım hormon analizleri dışında tüm tahlillerin yapılmasına imkan veren teknik imkanlara, bilgi ve tecrübeye sahip Türkiye'nin en gelişmiş veteriner laboratuvarlarından biridir.