Endoskopi

Endoskopi

  end003


 Hekimin herhangi bir cerrahi uygulama yapmadan vücut boşlukları tüp benzeri fiberoptik bir cihaz olan endoskop aracılığı ile görüntülemesidir.

end001

end002
end1
end6 end2

Kliniğimizde 1 adet fleksibl ,1 adet rijit endoskop ,1 adet sistoskop ve 2 adet video otoskop  aracılığıyla hastalarımıza detaylı endoskopik incelemeler ve girişimsel endoskopik müdehaleleri yapabilmekteyiz. Bu cihazlarla  kedi ve köpeklerin:

  •     Üst solunum yollarının (Laryngeskopi)
  •     Akciğerlerin (Bronkoskopi)
  •     Burun boşluğunun(Rhinoskopi)
  •     Dış kulak yolunun (Otoskopi)
  •     Mide ve barsak , sisteminin (Özefagoskopi, Gastroskopi Kolonoskopi)
  •     İdrar yollarının (Sistoskopi)
endoskopik incelenmelerini  yapabilmekteyiz. Endoskopi ile  organ boşluklarını görüntülemenin yanında gerektiğinde  histopatolojik ve bakteriyolojik  muayeneler için örnekler  alabilmekte , yabancı cisimler uzaklaştılmakta  veya  tedavi amaçlı  girişimlerde bulunulmaktayız.
end5 end4