İleri Görüntüleme Teknikleri

İleri Görüntüleme Teknikleri


Manyetik rezonans görüntüleme


  Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknikte radyo dalgaları vücuttaki hidrojen atomunun titreşimini sağlayarak vücut kesimlerinin incelenmesini sağlar.
  MRG dokunun çok farklı kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceleyebileceğinden tetkik süreleri uzundur.(20-35 dakika) mrg uygulamasının hastaya hiçbir zararı yoktur tetkik süresinin uzun oluşu hastanın hareketsiz kalma zorunluluğu  hastaya kısa süreli  anestezi yapma zorunluluğu doğurmaktadır.
Hastanın MR uygulaması sırasında kalp,solunum,nabız,tansiyon gibi vital değerleri eşlik eden veteriner hekimimiz tarafından  monitörize edilmektedir.

MR çekimi hangi durumda yapılır ?
 

tom6tom8  MRG vücudun değişik bölgeleri için değişik amaçlarla uygulanabilir.
  Nörolojik rahatsızlıklarda,beyin tümöründen şüphelenilen hastalarda,epileptik nöbet geçiren hastalarda, göz, kulak, çene eklemi problemi olan hastalarda, omurga problemi, disk kaymaları ve disk fıtıklarında,omuz,diz,dirsek gibi eklemler ve bağların değerlendirilmesinde, kalp hastalıklarında, göğüs ve karın iç organ rahatsızlıklarında, kemik yapı rahatsızlıklarında MRG değerlendirme yapılabilir. 
 

Bilgisayarlı tomografi


 Bilgisayarlı tomografi,
 Bilgisayarlı tomografi röntgen ışınları ile ,vücudu ince dilimler şeklinde kesitler ile inceleyen tekniktir.
 İnceleme sırasında kedi veya köpeklerimiz  tomografi masasında hareketsiz olarak yatması gerekir,inceleme sırasında acı yada ağrı hissi oluşacak bir uygulama bulunmamaktadır.


Bilgisayarlı Tomografi de direkt;    

  • Cranial bt(beyin)
  • Paranasal sinus bt(burun ve burun kanalı)
  • Cervical bt(boyun)
  • Thorax(akciğer ve kalp)
  • Alt ve üst batın(karın organları)


kontrast madde;


  Ağızdan içirilen ilaçlı su ile barsakların boyalı su ile dolması sağlanır,barsak içinde yada duvarında yer alan kitlelerin diğer dokulardan ayrımını kolaylaştırır.

  •   Damardan pompa ile verilen ilaç ile kanı boyayaraktom3
  •   Anjiyografi

damarların durumu kitle ile damarların ilişkisi,

  •   kitle varsa kanlanma özellikleri,
  •   kalp ve kalp damarlarının durumu,
  •   IVP ( Intravenous Pyelogram) ile böbrek ve idrar yolu problemleri

kolayca tespit edilir.

 

BT’nin radyasyon içermesi kullanılabilirliğini kısıtlamakla birlikte, hızlı yapılması, dakikalar içinde çok farklı organ sistemlerini incelemesi nedeniyle tercih etmekteyiz.

tom1 tom2  tom4